Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 03-03-2022

Zawiadomienie o XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Niemce.

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.03.2022 r. odbędzie się XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 14.30. Obrady będą odbywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna.

Porządek obrad na XXXIV sesję Rady Gminy Niemce
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                  
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Niemce.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
5.      Informacje:
- Przewodniczącego Rady Gminy.
-  Wójta Gminy Niemce
6.      Wolne wnioski i zapytania.
7.      Zakończenie obrad.
 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                          Gminy Niemce
                                                                                                         Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót