Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 04-03-2022

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r.

Wojewoda Lubelskie, na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuje, że z dniem 25 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 462), wprowadzające nowe uregulowania w zakresie obowiązywania dotychczasowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie rozporządzenia zmieniającego z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu u diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 zwolnione zostały osoby przekraczające odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dodatkowo zmieniono uregulowana dotyczące odbycia obowiązkowej kwarantanny przez ww. osoby.
 
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót