Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu kontener z folią rolniczą
Opublikowane dn. 04-03-2022

Odpady rolnicze

W dniach 2-3 marca na terenie gminy Niemce odbyła się nieodpłatnie zbiórka odpadów z produkcji rolniczej w ramach programu ,, Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,opakowań po nawozach i typu Big Bag '' Przedsięwzięcie było finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 55655,00 zł.Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych rolników.

Przypominamy, że zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Tego rodzaju odpadów nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy.

System odpadowy, obowiązujący od 1 lipca 2013 roku, dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, czyli tych powstających w gospodarstwach domowych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

W związku z powyższym odpady pochodzące z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót