Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb gminy na tle postaci z tabletem
Opublikowane dn. 07-03-2022

Konsultacje społeczne ws. projektów statutów sołectw

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Niemce do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów poszczególnych sołectw.

Projekty statutów sołectw i ankieta konsultacyjna dostępne będą w okresie konsultacji, tj. od 7 marca do 18 marca 2022 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce w zakładce Elektroniczna Tablica Ogłoszeń, u Sołtysów poszczególnych sołectw oraz w siedzibie Urzędu Gminy w  Niemcach (pok.111) w dniach i godzinach urzędowania.

Konsultacje polegają na zasięgnięciu opinii mieszkańców sołectw poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

„ Czy jesteś za przyjęciem propozycji statutu?” zawarte w ankiecie konsultacyjnej, którą można: złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Niemce w Punkcie Obsługi Klienta, przesłać elektronicznie na adres e-mail: info@niemce.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub złożyć osobiście u Sołtysa danego sołectwa.
Autor: Gmina Niemce
Powrót