Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

napis Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II na tle klawiatury plus logotypy
Opublikowane dn. 16-03-2022

Zakończenie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”

W związku z zakończeniem trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”, zaprasza się beneficjentów projektu do stawienia się w Urzędzie Gminy Niemce w dniach 15.03.2022r. – 05.04.2022r. w celu podpisania umowy darowizny - nieodpłatnego przekazania sprzętu.

Celem projektu było zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla gospodarstw domowych z obszaru Województwa Lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. W 2015 roku  30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Niemce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym zostało objętych projektem i otrzymało sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka Brother).

 Zgodnie z zapisami umowy użyczenia po zakończeniu okresu trwałości projektu ww. sprzęt zostanie przekazany na własność Beneficjentom w formie darowizny. 

Szczegółowe informacje w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót