Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

strażacy na strzelnicy
Opublikowane dn. 24-03-2022

Bezpłatne szkolenia strzeleckie dla 80 strażaków z Gminy Niemce

W odpowiedzi na prośbę Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb, 6 marca br. rozpoczęło cykl szkoleń strzeleckich dla druhen i druhów z 8 gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć na strzelnicy w Osówce druhny i druhowie zapoznają się z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią palną, postawami strzeleckimi, budową i działaniem broni palnej, prawidłowym celowaniem i pracą na spuście. Zdobywają również umiejętności rozkładania i składania broni. W trakcie szkolenia każdy z uczestników oddaje po 10 strzałów z dwóch, najbardziej rozpowszechnionych karabinów na świecie.

Mając na uwadze ofiarność i bezinteresowność naszych strażaków, którzy niejednokrotnie narażają zdrowie i życie podczas akcji na terenie Gminy Niemce, Zarząd GTS Jastrząb podjął decyzję o nie pobieraniu żadnych opłat od jednostek OSP za realizację szkolenia. Koszty związane z tym przedsięwzięciem, w ramach działań statutowych na rzecz lokalnej społeczności Stowarzyszenie pokrywa ze środków własnych.

Autor: Gmina Niemce
Powrót