Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Opublikowane dn. 15-04-2022

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEMCACH

W środę, 13 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej Patronce Szkoły Podstawowej w Niemcach – Marcie z Budnych Łosiowej

Punktualnie o godz. 9.00 Dyrektor Szkoły Jerzy Wójcik powitał serdecznie zgromadzonych w holu gości: władze gminy, księdza proboszcza parafii w Niemcach, członków rodziny Patronki, poczet sztandarowy, pracowników szkoły, uczniów oraz przedstawicieli rodziców.

Aktu odsłonięcia dokonali: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Przewodniczący Rady Gminy Marek Podstawka, ks. kan. dr Mirosław Skałban, dr Marek Łoś - syn Patronki oraz Dyrektor Szkoły Jerzy Wójcik w obecności Przewodniczącego Gminnej Komisji Oświaty Marka Grudy, Przewodniczącej Rady Rodziców Maddaleny Latek i Wiceprzewodniczącej Dominiki Chęć, pań Marii z Budnych Łosiowej, Anny i Heleny Łoś, wicedyrektor Barbary Józefackiej i Marioli Sidor oraz uczennic: Hanny Mytyk i Anety Wojcieszek .

Następnie  ks. kan. dr Mirosław Skałban poświęcił odsłoniętą tablicę, a uczennice zaprezentowały fragmenty korespondencji oraz Dzienniczka Patronki. W dowód wdzięczności Patronce Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców wraz uczennicami złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów. Syn Patronki dr Marek Łoś przekazał szkolnej bibliotece publikacje związane z chlubną historią jego rodziny.

Głos zabrali kolejno: Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Niemce. Obaj mówcy podkreślali zasługi  Marty z Budnych Łosiowej oraz jej dziadka Ignacego Budnego dla rozwoju lokalnej społeczności, zwłaszcza w rozwój infrastruktury oświatowej, społecznej oraz gospodarczej; odważne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań  technicznych we własnym majątku i dzielenie się zdobyczami techniki z zamieszkującymi w Niemcach włościanami.

Uroczystości odbyły się w asyście pocztu sztandarowego pod opieką nauczyciela historii Mirosława Choiny. Po ich zakończeniu, goście udali się do sali gimnastycznej, gdzie  wraz z uczniami klas 1-4  obejrzeli barwne wielkanocne przedstawienie, odwołujące się do tradycji wielkopostnych i wielkanocnych, które zaprezentowali uczniowie klasy 2b pod kierownictwem wychowawczyni Anny Wójcik. Miłym akcentem był symboliczny poczęstunek serwowany przez Samorząd Uczniowski złożony z jaj z chrzanem oraz czekoladowych łakoci.

Autor: Gmina Niemce
Powrót