Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

plan ogólny sali z seniorami
Opublikowane dn. 28-04-2022

Spotkanie Wielkanocne seniorów z Gminy Niemce

Po dłuższej przerwie 20 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie wielkanocne seniorów w ramach projektu „Aktywni i pomocni Razem” i „Czas Seniorów w Gminie Niemce” z Klubu Seniora z Dziuchowa, Ciecierzyna, Łagiewnik, Jakubowic Konińskich, Krasienina, Nasutowa, Woli Niemieckiej i Niemiec. Łącznie około 120 seniorów.

W spotkaniu obok seniorów - uczestników projektu, udział wzięli także zaproszeni goście: Krzysztof Urbaś  Wójt Gminy Niemce, Henryk Smolarz z-ca wójta Gminy Niemce, Anna Rozyn, Magdalena Filip i Paweł Ciopciński  przedstawiciele  Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, Barbara Ściseł kierownik OPS w Niemcach, Elżbieta Parafiniuk z-ca kierownika OPS w Niemcach, Barbara Gilas, Urszula Kotyra, Magdalena Misztal pracownicy socjalni OPS w Niemcach.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich gości przez Barbarę Ściseł – kierownika OPS w Niemcach. Następnie głos zabrał wójt Gminy Niemce, który złożył wszystkim przybyłym na spotkanie życzenia wielkanocne. Dzieci z 3 grup z Przedszkola w Niemcach  pod opieką wychowawców przygotowały część artystyczną, który wprawił zebranych w atmosferę Świąt Wielkanocnych. Uroczystość została zakończona wspólnym biesiadowaniem, przy wielkanocnym stole. Było to miłe spotkanie zarówno dla seniorów jak i zaproszonych gości, którzy na chwilę mogli oderwać się od codziennych obowiązków i spędzić czas ze swoimi rówieśnikami.

Organizatorzy zapewnili poczęstunek oraz oprawę muzyczną. Spotkanie upłynęło w miłej, towarzyskiej atmosferze.
Autor: Gmina Niemce
Powrót