Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

grafika ogólna herb i flaga Ukrainy
Opublikowane dn. 04-05-2022

UWAGA. Zmiany w świadczeniach za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

30 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższa ustawa wprowadziła następujące zmiany:

- ulega przedłużeniu okres za jaki może być wypłacane świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z 60 na 120 dni;

- zmieniony został formularz wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 941);

- istotną zmianą jest wymóg posiadania numeru PESEL przez uchodźcę korzystającego z pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia.

W związku z tym nie jest możliwe wpisanie w nowym formularzu wniosku (w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania) numeru paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Ukrainy. Należy wpisać tylko i wyłącznie PESEL. Na obywatela Ukrainy nieposiadającego numeru PESEL świadczenie nie będzie przyznane.

Link do nowego wzoru wniosku:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000094101.pdf

 

Ikona docxKlauzula MC dla osób składających wniosek w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.69 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót