Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

grafika ilustracyjna
Opublikowane dn. 04-05-2022

ZAPISY DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA WOLNE MIEJSCA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

Wójt Gminy Niemce informuje, że w terminie: 04 - 10 maja 2022 r. rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły podstawowej, w tym zamieszkałych poza terenem Gminy Niemce może złożyć wniosek w celu zapisania dziecka do kl. I na r. szk. 2021/2022 do jednej z niżej wymienionych szkół podstawowych, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz po przeprowadzeniu rekrutacji dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Szczegółowe informacje – procedury w tym zakresie uzyskacie Państwo wchodząc na stronę internetową danej placówki lub poprzez kontakt telefoniczny. Lista Szkół oraz niezbędne informacje do kontaktu ze szkołami znajdują się poniżej.

  • Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich (obwód - Jakubowice Konińskie,, Jakubowice Konińskie Kol. Smugi od nr 1 do nr 21 – gmina Jastków)  http://www.spjakubowice.szkolna.net - tel. 81 501-21-21;
  • Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie (obwód - Kawka, Krasienin, Krasienin Kol., Majdan Krasieniński,, Osówka, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek Kol. od nr 1 do 18, Wola Krasienińska) www.spkrasienin.pl - tel. 81 756-64-64;
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie (obwód - Nasutów, Nowy Staw, Stoczek Kol. nr 19 - 41) www.nasutowszkola.edupage.org - tel. 81 756-64-75;
  • Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej (obwód - Rudka Kozłowiecka) www.spfrudka.edupage.org - tel. 81 756-17-61.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO (dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły) określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2022 r.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO:

Ponadto przypominamy, że dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji/postepowaniu uzupełniającym - przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, zgodnie z  art. 133 ust.1 ustawy Prawo  oświatowe.

Autor: Gmina Niemce
Powrót