Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie grupowe podczas konkursu ortograficznego
Opublikowane dn. 05-05-2022

VIII Gminny Konkurs Ortograficzny

W piątek, 29 kwietnia 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach odbył się VIII Gminny Konkurs Ortograficzny "I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii!". Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Niemce Pan Krzysztof Urbaś.

22 uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych z Ciecierzyna, Dysa, Jakubowic, Krasienina, Nasutowa i Niemiec zmierzyło się z dyktandem najeżonym trudnościami ortograficznymi oraz testem znajomości zasad polskiej pisowni.

 

Komisja konkursowa w składzie:

Pani Barbara Józefacka - wicedyrektor SP w Niemcach

Pani Mariola Sidor - wicedyrektor SP w Niemcach

Pani Lidia Szuberska - nauczyciel j. polskiego w SP w Nasutowie

Pan Dariusz Starek - nauczyciel j. polskiego w SP w Krasieninie

Pani Marzena Włodarczyk - nauczyciel j. polskiego w SP w Niemcach

Pani Anna Zgierska - nauczyciel j. polskiego w SP w Niemcach

wyłoniła Mistrzów i Wicemistrzów Ortografii w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

Lista laureatów przedstawia się następująco:

W kategorii kl. 4:

I miejsce: Michalina Deleżuch, SP Niemce

II miejsce: Aleksandra Zgierska, SP Krasienin

III miejsce: Wiktor Budzyński, SP Dys

 

W kategorii kl. 5:

I miejsce: Agata Kozieł, SP Ciecierzyn

II miejsce: Gabriela Rogalska, SP Niemce

III miejsce: Maja Mitrut, SP Dys

 

W kategorii kl. 6:

I miejsce: Filip Stachura, SP Niemce

II miejsce: Karol Kubiak, SP Krasienin

III miejsce: Maja Żak, SP Dys

 

W kategorii kl. 7:

I miejsce: Agata Grabowska, SP Niemce

II miejsce: Klaudia Barczak, SP Nasutów

III miejsce: Nicola Główka, SP Krasienin

 

W kategorii kl. 8 :

I miejsce: Amelia Stachura, SP Niemce

II miejsce: Gabriela Zgierska, SP Krasienin

III miejsce: Kacper Gał, SP Dys

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Niemce. Dzięki wsparciu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemcach wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie dostali także pamiątkowe upominki. Dyplomy, podziękowania i prezenty wręczyli Pan Jerzy Wójcik, Dyrektor SP w Niemcach, oraz Pani Wicedyrektor Barbara Józefacka. Zdjęcia wykonał Filip Górny uczeń kl. 8d SP w Niemcach, który jest reporterem szkolnej gazetki „Kleks”.

Zwycięzcom gratulujemy.

  Organizatorzy:

Mariola Sidor, Marzena Włodarczyk

Autor: Gmina Niemce
Powrót