Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

plan ogólny na salę z uczestnikami konkursu przy stolikach
Opublikowane dn. 11-05-2022

VIII GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY "MISTRZ MATEMATYKI"

6 maja 2022 r. Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie gościł uczestników VIII Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz matematyki”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów klas trzecich z sześciu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Niemce.

Uczestnicy konkursu  wyłonieni podczas eliminacji wewnątrzszkolnych musieli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, stosowania zasad i prawidłowości matematycznych, bardzo dobrym wykonywaniem obliczeń. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Wójt Gminy Niemce - Krzysztof  Urbaś.

Celem konkursu było:

 • ukazanie użyteczności  matematyki w życiu codziennym,
 • przybliżenie uczniom wiedzy i umiejętności matematycznych,
 • zachęcenie dzieci do podejmowania i rozwiązywania zadań i problemów w oparciu o programowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej,
 • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu, zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

W etapie finałowym uczniowie mieli za zadanie rozwiązać 30 zadań, o różnym stopniu trudności, w ciągu 60 minut. Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Wszyscy uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy i umiejętności matematycznych, jednakże nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie :

 • Jadwiga Gawrońska –  przewodnicząca - nauczycielka matematyki SP Ciecierzyn
 • Iwona Nakonieczna – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP  Rudka Kozłowiecka
 • Katarzyna Bataszew – nauczycielka SP Jakubowice Konińskie

Wyniki konkursu:

Mistrzem matematyki klas III w roku szkolnym 2021/2022 został uczeń SP w Niemcach – Antoni Zembrzycki, uzyskał 44 punkty na 60 możliwych – opiekun Iwona Choina.

II miejsce zajął Filip Leszcz ze Szkoły Podstawowej w Niemcach, uzyskawszy 43 punkty – opiekun Małgorzata Dynerowicz.

III miejsce ex aequo, uzyskawszy 41 punktów, zajęły: Laura Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie – opiekun Bożena Gajos oraz Julia Małyska ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej – opiekun Iwona Nakonieczna.

Pozostali uczestnicy:

 • Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich: Maryla Mikulska, Kuba Prokopiuk
 • Szkoła Podstawowa w Niemcach: Hubert Walkiewicz, Maksymilian Poleszak
 • Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej: Maria Kochanowska
 • Szkoła Podstawowa w Dysie: Łukasz Skubisz, Jakub Zaniuk
 • Szkoła Podstawowa  w Ciecierzynie: Blanka Jóźwik, Maja Łucka
 • Szkoła Podstawowa w Krasieninie: Aleksandra Domonik, Olga Zgierska, Krzysztof Gruda

Urszula Zielonka i Mirosław Studniewski - dyrektorzy Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie -  zwycięzcom konkursu wręczyli dyplomy i nagrody, a pozostałym uczestnikom konkursu - podziękowania i upominki. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania za rozbudzanie zainteresowań  uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej.  Podziękowania otrzymali także członkowie komisji konkursowej. Wszystkim uczestnikom  VIII Gminnego Konkursu Matematycznego „ Mistrz Matematyki” oraz ich nauczycielom gratulujemy!!!

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Wójtowi Gminy Niemce za objęcie naszego konkursu honorowym patronatem oraz przekazanie funduszy na zakup nagród i materiałów papierniczych, Dyrektorowi i Radzie Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych za przekazanie funduszy na zakup materiałów papierniczych oraz na poczęstunek dla uczestników konkursu, Wydawnictwu Nowa Era za przekazanie drobnych upominków.

Organizatorzy: Z. Wróbel i B. Poździk

Autor: Gmina Niemce
Powrót