Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

logo lord i zdjęcie sadu
Opublikowane dn. 11-05-2022

Zaproszenie na seminarium nt. „Gospodarstwa opiekuńcze - badanie potencjału społecznego i rynkowego"

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli pragnie poinformować, że Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym im. Kołłątaja w Krakowie realizuje projekt GROWID pn. „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych", którego celem jest opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania.

Cel został osiągnięty - konsorcjum GROWID opracowało model gospodarstwa opiekuńczego w Polsce oraz strategię jego wdrażania. Oba dokumenty są kompleksową propozycją budowy systemu wsparcia dla osób starszych na obszarach wiejskich. Ich realizacja pozwoli na przezwyciężenie negatywnych zjawisk tzw. „pułapki demograficznej", która została zdiagnozowana jako jedno z najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed naszym krajem.

W najbliższym czasie, w ramach projektu GROWID odbędzie się seminarium nt. „Gospodarstwa opiekuńcze - badanie potencjału społecznego i rynkowego", służące wymianie wiedzy między podmiotami istotnymi dla wdrażania modelu gospodarstwa opiekuńczego w Polsce. Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy osoby zainteresowane budową systemu wsparcia dla osób starszych na obszarach wiejskich, w szczególności rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, osoby oferujące usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych. Zapraszamy również przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności opiekuńczej , wolontariuszy zajmujących się osobami wymagającymi opieki, przedstawicieli LGD związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych, przedstawicieli samorządu działający w obszarze polityki senioralnej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia.

Seminarium odbędzie się w formie stacjonarnej 12 maja 2022 r. w LODR w Końskowoli - w Centrum lnnowacyjno -Szkoleniowym, o godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy !

HARMONOGRAM SEMINARIUM

GOSPODARSTWA 0PIEKUŃCZE - BADANIA POTENCTAŁU SPOŁECZNEG0 I RYNKOWEGO

 1. Prezentacja projektu ,,Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROwiD)" (wprowadzenie,15 min.).
 2. Potencjał Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich, na podstawie badań ankietowych (15 min.).
 3. Wpływ zróżnicowania terytorialnego na uwarunkowania powstawania gospodarstw opiekuńczych, na podstawie badań fokusowych (15 rnin.).
 4. Potencjał w zakresie świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych (15 min.). 

  DYSKUSJA (30 min.)

 5. Potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie usług społecznych i opiekuńczych analiza wyników badań ankietowych (15 min.) 
 6. Opinie opiekunów osób starszych dotyczące potrzeb seniorów; anahza wyników badań ankietowych (1 5 min.)
 7. Rekomendacje dotyczące modelu gospodarstwa opiekuńczego na podstawie warsztatów przeprowadzonych w 16 województwach (15 min.)

  DYSKUSTA (30 min.)

  PODSUMOWANIE (15 min.)

  OBIAD
Autor: Gmina Niemce
Powrót