Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie grupowe
Opublikowane dn. 18-05-2022

XVI Gminny Konkurs Pięknego Czytania pod patronatem Wójta Gminy Niemce

12.05.2022 r. po 2-letniej przerwie wznowiony został Gminny Konkurs Pięknego Czytania pod patronatem Wójta Gminy Niemce. Szkoły Podstawowe reprezentowali Mistrzowie czytania z klas III edukacji wczesnoszkolnej. W tym roku do rywalizacji w czytaniu przystąpiło 18 uczestników. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Pan Krzysztof Urbaś Wójt Gminy Niemce oraz Pani Anna Czernicką-Szpakowską Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie.

            Celem konkursu było:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz potrzeb i nawyku czytania;
 • rozwijanie zainteresowań literaturą jako nośnikiem wartości poznawczych, estetycznych i wychowawczych;
 •  stworzenie możliwości wspólnego spotkania miłośników literatury;
 • umożliwienie zaprezentowania umiejętności czytelniczych.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie klas trzecich czytali przygotowany przez siebie fragment tekstu literackiego. W drugiej zaś, losowali fragment przygotowany przez organizatorów, zaczerpnięty z polskiej literatury współczesnej.

Wszyscy uczestnicy wykazali się biegłością czytania i ciekawą interpretacją tekstów.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Pani Irena Aftyka - instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach
 • Pani Agnieszka Filipiak - bibliotekarka, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Dysie
 • Pani Janina Jurkowska - emerytowana nauczycielka przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

            I miejsce: Adam Bieluń SP w Nasutowie

 

            II miejsce: Helena Wysocka SP w Jakubowicach Konińskich

                              Maryla Mikulska SP w  Jakubowicach Konińskich

 

            III miejsce: Filip Leszcz SP w Niemcach

                               Maksymilian Prędkiewicz SP w Krasieninie

            Wyróżnienie: Łukasz Mazur SP w Nasutowie

                                   Hanna Buzek-Czarnolas SP w Dysie

                                   Maria Kochanowska  SP w Rudce Kozłowieckiej

 

        Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów:

 • Pana Krzysztofa Urbasia Wójta Gminy Niemce za objęcie konkursu patronatem i przekazanie funduszy na zakup nagród dla laureatów.
 • Pani Renaty Antoszek Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach za zakup nagród książkowych dla laureatów i lektur „Tajemniczy ogród”, które otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.
 • Pani Anny Czernickiej-Szpakowskiej Dyrektor SP w Krasieninie za zakup materiałów biurowych wykorzystanych do organizacji konkursu.
 • Pani Agnieszki Kędzierskiej Przewodniczącej Rady Rodziców SP w Krasieninie za organizację poczęstunku dla uczestników oraz gości.

 

        Wszystkim Uczestnikom Dziękujemy za udział w konkursie, a Laureatom gratulujemy wspaniałych prezentacji!

 

Organizatorzy: Ewa Rabos, Jolanta Popłońska

           

Autor: Gmina Niemce
Powrót