Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Dzieci na scenie
Opublikowane dn. 23-06-2022

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIECIERZYNIE I V ZJAZD RODZINY BŁOGOSŁAWIONEGO BISKUPA GORALA

W sobotę 11.06. 2022 roku w Szkole Podstawowej w Ciecierzynie odbyły się uroczystości święta szkoły i V Zjazd Rodziny patrona bł. Biskupa Władysława Gorala . Wśród licznie przybyłych gości należy wymienić nestora rodu Józefa Niewiadomskiego, Profesora dr hab. Mieczysława Rybę - profesora KUL oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i medialnej w Toruniu, który reprezentował Ministra Edukacji i Nauki Profesora Przemysława Czarnka., Prof. Cezarego Tarachę kierownika Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL w Lublinie, Wizytatora Lubelskiego Kuratorium Oświaty panią Elizę Michalską , Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, Dyrektora Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach panią Annę Studzińska , Radną Gminy Niemce panią Magdalenę Urbaś, Sołtysa Sołectwa Ciecierzyn pana Romana Urbasia.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej,  którą celebrowali Ks. Profesor dr hab. Mirosław Sitarz - prorektor KUL do spraw misji i administracji, Ks. Dr Robert Ogrodnik – historyk, wiceprezes Fundacji Cultura Memoriae, Ks. Kanonik Mariusz Nakonieczny - proboszcz parafii pw. Bł. bpa Władysława Gorala w Lublinie, Ks. Kanonik Robert Brzozowski - proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Dysie. Oprawę muzyczną mszy Chór Madzimuzy pod kierunkiem pani Magdaleny Staweckiej.

Ks. Dr Robert Ogrodnik, przeczytał list od Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka, w którym włodarz dziękował za kultywowanie pamięci o osobie Biskupa Gorala oraz zaangażowanie w liczne inicjatywy, które upowszechniają jego dziedzictwo.

Prof. Cezary Taracha wygłosił niezwykle interesującą prezentację „ Co nowego u Błogosławionego?”  informując o działaniach i wydarzeniach ostatnich lat promujących postać Błogosławionego Biskupa Gorala.

W uroczystościach aktywnie uczestniczyły dzieci z zespołów artystycznych Szkoły : Koła Żywego Słowa, Grupy RAZ-DWA-TRZY-My! chóru Madzimuzy- grupa starsza i młodsza oraz Zespołu Artystycznego. Tancerze z Grupy Artystycznej wykonali wiązankę tańców częstochowskich : „Koza” , „Krzyżak” i „Michałek” oraz taniec do utworu Kleo „Dam”. Chór Madzimuzy pod kierunkiem pani Magdaleny Staweckiej wykonał kolejno utwory: „Śpiewaj, gdy las się zieleni”„Jożin z bażin”„Wielorybnicy grenlandzcy”. Grupa młodsza choru zaśpiewała piosenki: „Uliczkami Lublina”, „Piosenka o gitarze”, „Piosenka na jedną nutę”. Grupa Teatralna Raz-Dwa-Trzy-My! przygotowana przez panie Grażynę Wójtowicz i Katarzynę Wieczorek, zaprezentowała  spektakularny montaż pod tytułem   „Polski splot”. Uroczystości zakończyły się zwiedzaniem wystawy  poświęconej postaci Patrona  oraz wspólnym obiadem.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót