Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 27-06-2022

Zawiadomienie o terminie XXXIX Sesji Rady Gminy Niemce

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zawiadamiam, że w dniu 28.06.2022 r. odbędzie się XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 12.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XXXIX sesję Rady Gminy Niemce

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                  

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

5.     Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

6.     Wolne wnioski i zapytania.

7.     Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Niemce

Marek Podstawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót