Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 19-07-2022

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY NIEMCE.

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 zawiadamiam, że w dniu 21.07.2022 r. odbędzie się XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Biblioteki, ul. Parkowa 6 w Niemcach.

Porządek obrad na XLI sesję Rady Gminy Niemce

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                  

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Niemce.

4.      Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

5.      Wolne wnioski i zapytania.

6.      Zakończenie obrad.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                          Gminy Niemce
                                                                                                         Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót