Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

czarnobiała fotografia zmarłej
Opublikowane dn. 10-08-2022

Zmarła Teodozja Piekarz - działaczka społeczna, nauczycielka i dyrektor szkoły w Rudce Kozłowieckiej

Z głębokim żalem informujemy, że 6 sierpnia 2022 r. zmarła Pani Teodozja Piekarz zasłużona działaczka społeczna, wieloletnia nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej.

Niewiele jest osób, które każdą chwilą życia dzielą się nie tylko ze swoją rodziną ale także sąsiadami i całą społecznością lokalną. Dlatego tym bardziej będzie nam brakowało takiej osoby w naszej gminie.

Rodzinie, Bliskim, a także wszystkim, których dotknęła śmierć Pani Teodozji składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Informujemy również, że uroczystości pogrzebowe śp. Teodozji Piekarz odbędą się jutro, 11 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00 w Kościele pw. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach.

Pani Teodozja Piekarz w 1952 r. została skierowana przez władze oświatowe do pracy w 7- klasowej Szkole Podstawowej w Niemcach.  Od 1982 r. aż do roku 1992, kiedy to odeszła na emeryturę była w Rudce Kozłowieckiej dyrektorem Punktu Filialnego Zbiorczej Szkoły Gminnej w Niemcach. Działalność Pani Teodozji nie ograniczała się wyłącznie do pracy pedagogicznej. Od 1960 r. przez ponad pół wieku działała na rzecz lokalnej społeczności jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Niemieckiej. Była współorganizatorką corocznych spotkań emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty Gminy Niemce, a także jednym z członków założycieli Towarzystwa Regionalnego Gminy Niemce. Występowała również w zespole ludowym „Paprocie”, którego była założycielką. Wielokrotnie odznaczana za swoją pracę nauczycielską i społeczną, m. in. Brązowym Krzyżem Zasługi , Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Państwa Polskiego, Krzyżem Kawalerskiego Orderu Odrodzenia, honorową Odznaką za Zasługi dla Lubelszczyzny, medalem Orderem Serca Matkom Wsi oraz Zasłużony dla Gminy Niemce. Swoją postawą i pracą jako nauczycielka, społecznik, żona, matka, babcia i prababcia przyczyniła się do rozwoju społeczności lokalnej oraz była wzorem dobrych zachowań.

czarnobiała fotografia zmarłej

Autor: Gmina Niemce
Powrót