Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu fragment plakatu
Opublikowane dn. 29-08-2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA

W jaki sposób powinna rozwijać się gmina i powiat? Jak powinna być prowadzona współpraca samorządów w kontekście terytorialnym? Czy wskazane cele i priorytety są właściwe? Zachęcamy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA. Zachęcamy mieszkańców, instytucje społeczne i podmioty gospodarcze do zgłaszania uwag i opinii dotyczących dokumentu Strategii.

Strategia obejmuje obszar samorządów tworzących Powiat Lubelski, Gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie oraz Zakrzew.

W dokumencie Strategii określono wizję, strategiczne cele i priorytety, mające na celu rozwój samorządów wchodzących w skład Porozumienia Partnerskiego JST Bystrzyca. Niniejszy dokument to wytyczne dla samorządów powiatu lubelskiego  które będą podstawą do  podejmowania działań na rzecz dalszego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii oraz zgłaszania uwag.  Pozwoli to na wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu.

Informacje o konsultacjach:

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.
 2. Wszyscy zainteresowani, w określonym powyżej terminie mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA.
 3. Projekt dokumentu Strategii dostępny jest na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład porozumienia jednostek samorządu terytorialnego BYSTRZYCA (strony internetowe gmin Powiatu Lubelskiego oraz strona internetowa Powiatu Lubelskiego).
 4. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
 5. Uwagi i wnioski można zgłaszać  poprzez wypełnienie formularzy konsultacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych Partnerów porozumienia jednostek samorządu terytorialnego BYSTRZYCA. Uwagi do dokumentu można składać:
 • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: strategia@powiat.lublin.pl
 • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin – z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA”,
 • osobiście podczas spotkań konsultacyjnych.
 1. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 29 września 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

 • 31 sierpnia, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Urząd Miasta Bełżyce, ul. Lubelska 3. Spotkanie dotyczy mieszkańców gmin: Borzechów, Bełżyce, Wojciechów i Niedrzwica Duża.
 • 2 września, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Urząd Miasta Bychawa, ul. Partyzantów 1. Spotkanie dotyczy mieszkańców gmin: Bychawa, Strzyżewice i Jabłonna.
 • 6 września, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Urząd Gminy Wysokie, ul. Nowa 1 Spotkanie dotyczy mieszkańców gmin: Wysokie, Krzczonów i Zakrzew.
 • 12 września, godz. 12.00-14.00, miejsce konsultacji: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Spokojna 9. Spotkanie dotyczy mieszkańców gmin: Jastków, Garbów i Niemce.
 • 14 września, godz. 12.00-14.00, miejsce konsultacji: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Spokojna 9. Spotkanie dotyczy mieszkańców gmin: Głusk, Konopnica, Wólka.

Projekt dokumentu strategii oraz formularz zgłaszania opinii znajdują się poniżej jako załączniki do pobrania.

Ikona docxFormularz uwag strategia BYSTRZYCA (1), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [132.47 KB]

Ikona docx Uwagi i opinie strategia BYSTRZYCA , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [131.48 KB]

Ikona pdfStrategia rozowju ponadlokalnego Bystrzyca – do konsultacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.02 MB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót