Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

grafika promująca grant z logotypami
Opublikowane dn. 03-10-2022

Dodatkowy nabór na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Dodatkowy nabór na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

W związku z przeprowadzonym w 2021r. naborem wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR i powstałymi oszczędnościami, Gmina Niemce ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń dla osób zainteresowanych projektem.

W ramach grantu możliwy jest zakup n/w sprzętu komputerowego:

  • komputera stacjonarnego lub laptopa -  koszt maksymalny 2 500zł;
  • tabletu - koszt maksymalnie 1 500 zł;
  • w ramach grantu możliwy jest również mi – w takim przypadku niezbędne będzie zamieszczenie w oświadczeniu o wyborze sprzętu stosownych informacji oraz uzasadnienia.

 

Zakup sprzętu komputerowego dokonywany będzie przez Gminę Niemce, następnie zostanie przekazany do rodzin, które zostaną zakwalifikowane do projektu.

Dokumenty zgłoszeniowe (tj. oświadczenia o udziale w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyborze sprzętu) należy składać w pokoju 204 (I piętro) Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, w terminie od 3 do 07 października 2022r. w dniach i godzinach pracy urzędu (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30).

 

Prosimy uważnie czytać oświadczenia i rzetelnie je wypełniać.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  1. dziecko zamieszkuje Gminę Niemce (w sytuacji, gdy dziecko zamieszkuje inną gminę niż Gmina Niemce, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka, gdyż oświadczenia składa się do upoważnionego urzędu gminy wg miejsca zamieszkania),
  2. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR;
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz w roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga:

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na zakupu sprzętu komputerowego do objęcia wsparciem wszystkich wnioskujących, kryterium decydującym na podstawie którego dokonamy wyboru, będzie kolejność zgłoszeń wniosków.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;

Ikona pdfOświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [280.32 KB]

lub

Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;

Ikona pdfOświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [281.02 KB]

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Oświadczenie o wyborze sprzętu;
  3. W dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR.
Autor: Gmina Niemce
Powrót