Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

ulotka promująca konsultacje ws. LOM
Opublikowane dn. 04-10-2022

Mobilność miejska Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego - trzeci etap konsultacji

27 września ruszył trzeci etap konsultacji społecznych dotyczący opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP LOM). Konsultacje potrwają do 26 października. W dyskusji mogą wziąć udział mieszkańcy wszystkich 22 gmin należących do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Do tej pory zrealizowaliśmy dwa etapy konsultacji. Przed nami ostatni, który powinien zakończyć prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. To długofalowy i strategiczny dla komunikacji w regionie dokument, który w kolejnej perspektywie finansowej będzie niezbędny do aplikowania o dotacje unijne dla projektów z zakresu transportu i mobilności. Uwagi do Planu mogą zgłaszać wszystkie osoby zainteresowane – samorządowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy gmin zrzeszonych w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Właściwe opracowanie dokumentu pozwoli na odpowiednie przygotowanie gmin i powiatów do realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz ubiegania się o fundusze – mówi Radosław Guz, Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania SUMP LOM są trzyetapowe i potrwają do końca roku. Do tej pory zostały zrealizowane dwa etapy, na podstawie których został opracowany SUMP LOM wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Aktualnie rozpoczyna się etap trzeci konsultacji, podczas którego włodarze, urzędnicy, radni, mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni interesariusze będą zgłaszać uwagi do gotowego dokumentu.

Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 5 października 2022 r.  (środa) w godz. 13:30 -15:00 w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, w sali 252.

Uwagi można również zgłaszać poprzez formularz (online) od 27 września do 26 października: https://forms.gle/f5eQKjbYtbasZfEHA

Tekst SUMP LOM i Prognoza oddziaływania na środowisko dostępne na: zit.lublin.eu/sump

.Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) to koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej, obejmująca wszystkie zagadnienia związane z komunikacją na danym obszarze, czyli transport publiczny, samochodowy, ruch pieszy oraz rowerowy. To strategia długoterminowa, nastawiona na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierająca również plan wdrażania. SUMP ma na celu m.in.: zaproponowanie usprawnienia procesu przemieszczania się w LOM w ramach codziennych podróży mieszkańców, poprzez np. rozwój spójnej infrastruktury rowerowej czy inwestycje w niskoemisyjny i zeroemisyjny transport publiczny. Niezwykle ważne są także kwestie związane z negatywnym oddziaływaniem transportu na środowisko i próbą ograniczenia tego wpływu. Dokument ten ma także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będą jednym z dokumentów wymaganych przez Unię Europejską do aplikowania o dotacje unijne w perspektywie finansowej 2021-2027 dla projektów z zakresu transportu i mobilności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie zit.lublin.eu/sump. W razie pytań, możliwy jest również kontakt pod numerem telefonu: 466 16 25 od poniedziałku do piątku, w godz.7.30-15.30.

Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM) skupia 22 gminy: Bełżyce, Bychawę, Garbów, Głusk, Jabłonną, Jastków, Kamionkę, Konopnicę, Lubartów (Miasto), Lubartów (Gminę), Lublin, Łęczną, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwicę Dużą, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów, Wólkę. We współpracę w ramach LOM zaangażowanych jest także 5 powiatów: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski oraz świdnicki.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót