Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Strażacy podczas ćwiczeń
Opublikowane dn. 12-10-2022

Ćwiczenia zgrywające Ochotniczych Straży Pożarnych

W minioną sobotę 8 października br. w miejscowości Nowy Staw odbyły się ćwiczenia zgrywające z udziałem wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Niemce.

Scenariusz ćwiczeń zakładał ugaszenie pożaru lasu .

Jednostki zostały podzielone na dwie grupy. Kierujący Działaniem Ratowniczym był wybierany z grona  ćwiczących strażaków.

Obie grupy prowadziły zbliżone do siebie działania polegające na: zassaniu wody ze zbiornika zewnętrznego, dostarczeniu jej na dużą odległość używając do tego systemu przetłaczania, rozwinięciu linii głównej i linii gaśniczej, a na końcowym etapie podaniu wody bezpośrednio na źródło pożaru znajdujące się w lesie.

Dzięki dobrej współpracy strażaków cel ćwiczeń został osiągnięty.

Podsumowanie ćwiczeń odbyło się z udziałem : Dowódcy jednostki - młodszego brygadiera Pawła Kasperka i  Zastępcy Dowódcy- młodszego brygadiera Tomasza Małaja z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej numer 4 w Lublinie, a także prezesa Związku Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niemcach- Krzysztofa Urbasia,  Komendanta Związku Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niemcach- Wojciecha Deleżucha, Sekretarza Związku Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niemcach- Marcina Paradzińskiego. 

Autor: Gmina Niemce
Powrót