Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Panele fotowoltaiczne po środku napis uwaga fotowoltaika
Opublikowane dn. 14-10-2022

Informacja dot. rozliczania energii elektrycznej po zakończonym montażu fotowoltaiki

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dot. rozliczania energii elektrycznej po zakończonym montażu fotowoltaiki informujemy, że w związku z realizacją projektu pn.: ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE ETAP V beneficjentom ww. projektu przysługuje prawo do rozliczenia energii po „starych” zasadach.

Warunkiem jest dostarczenie do PGE  Oświadczenia Klienta o statusie prosumenta energii odnawialnej, dotyczące zawarcia umowy na zakup, montaż
lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, dofinansowany
w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014–2020. Jeżeli otrzymali Państwo pocztą Umowę/Aneks z PGE, która budzi wątpliwość co do sposobu rozliczania, radzimy udać się do najbliższej siedziby biura obsługi klienta PGE (Lublin, al. Wincentego Witosa 16)  w celu weryfikacji dokumentów oraz podpisania korzystnego dla Państwa kontraktu.

W załączeniu ww. oświadczenie.

 

Ikona pdfOświadczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [193.99 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót