Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Dzieci na scenie
Opublikowane dn. 20-10-2022

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Niemce

14 października to Dzień Edukacji Narodowej — polskie święto oświaty. Święto zostało ustanowione w 1972 jako Dzień Nauczyciela, który przypadał w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Od 1982 roku na mocy ustawy — Karta Nauczyciela obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Święto to jest okazją do podziękowania wszystkim pracownikom oświaty – nauczycielom, dyrektorom, a także pracownikom niepedagogicznym i administracji za ich codzienną pracę oraz wysiłek włożony na rzecz polskiej oświaty. Z tej okazji — w szkołach na terenie Gminy Niemce odbyły się akademie oraz rady pedagogiczne, a najmłodsi uczniowie kl. I złożyli uroczyste ślubowanie.

W tym dniu również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach miała miejsce uroczystość, na której obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójtem Krzysztofem Urbasiem, zastępcą Wójta dr Henrykiem Smolarzem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Niemce — Markiem Podstawką, a także Radni Gminy Niemce: Beata Zgierska, Magdalena Urbaś, Kamil Rarak, Władysław Maszkowski, Marek Kluch. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili m.in.: Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce — Emilia Białek, Dyrektor GOASz w Niemcach — Anna Studzińska, oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych wraz z wyróżnionymi nauczycielami. Wyjątkowym gościem była młodzież ze SP w Niemcach — zespół Wokalny „Cantabile” pod Dyrekcją p. Olgi Skrzypczak-Kowalczyk, który uświetnił uroczystość wspaniałym występem artystycznym, nawiązując do charakteru święta. Podczas uroczystości władze gminy wręczyły wyróżnionym nauczycielom nagrody oraz listy gratulacyjne. Szczególne słowa uznania zostały skierowane do nauczycieli, którzy po wieloletniej służbie w oświacie przeszli w bieżącym roku na zasłużoną emeryturę — w uznaniu ich zasług dla gminnej oświaty Wójt Gminy Niemce przyznał im nagrodę specjalną:

Liliana Płońska -  Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Jadwiga Gawrońska –  Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Krystyna Szłapa –  Szkoła Podstawowa w Niemcach

Ewa Kołtunik-  Szkoła Podstawowa w Krasieninie

Teresa Bilińska- Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej

Joanna Brzozowska- Przedszkole Publiczne w Niemcach

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wójt Gminy Niemce przyznał nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz za działalność na rzecz rozwoju placówki oświatowej, Nagrodę specjalną Wójta Gminy Niemce otrzymał-  Przemysław Chudzik - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela za zaangażowanie w pracy na zajmowanym stanowisku, w tym za wyróżniającą działalność na rzecz rozwoju placówki oświatowej oraz osobiste zaangażowanie przy modernizacji infrastruktury szkolnej, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację licznych projektów i programów edukacyjnych, organizację konkursów gminnych, oraz wyróżniającą współpracę ze środowiskiem szkolnym, samorządem gminnym oraz wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci. Do grona tegorocznych nauczycieli uhonorowanych Nagrodą Wójta Gminy Niemce należą:

Mirosław Studniewski - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Magdalena Wójtowicz – Nauczycielka SP w Ciecierzynie

Mirosław Choina – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niemcach

Marzena Włodarczyk - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niemcach

Grażyna Michalska- Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach

Iwona Choina- Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach

Dorota Porzak- Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach

Barbara Kasperek  - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie

Ewa Rabos – Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Krasieninie

Marcin Anyszek - Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie

Izabela Siłuch – Nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych wDysie

Agnieszka Kula -Nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie

Barbara Jaszczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej

Beata Gajuś – Dyrektor Przedszkola Publiczne w Niemcach

Emilia Mitura- Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie

Edyta Opolska- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich

Krzysztof Kłos- Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i osoby szczególnie zasłużone dla oświaty i wychowania zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej – wśród odznaczonych w 2022r. są również nauczyciele i pracownicy szkól z terenu gminy Niemce.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

Teresa Bilińska- Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej;

Karwowska Anna- Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich;

Renata Wodnicka- Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie;

Anna Wójcik- Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

Hanna Adamczyk – Nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie;

Beata Poździk - Nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie;

Jerzy Wójcik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach;

Barbara Józefacka - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach;

Emilia Białek - Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach;

Krystyna Szłapa- Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach;

Elżbieta Kozioł- Nauczycielka Szkoły Podstawowa w Nasutowie;

Teresa Wolna- Pracownik Szkoły Podstawowej w Nasutowie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został:

Jacek Dmowski – Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona została zostają:

 Sylwia Wójtowicz- Nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.

Kolejnym ważnym punktem Gminnego Święta Edukacji było szczególne wyróżnienie dwóch zasłużonych mieszkanek naszej społeczności – emerytowanych nauczycielek, którym Wójt Krzysztof Urbaś w asyście zastępcy Wójta dr Henryka Smolarza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Niemce Marka Podstawki wręczył medale „Zasłużony Dla Gminy Niemce”. Honorowe wyróżnienie zostało przyznane: Teresie Bilińskiej i Teresie Zembrzyckiej.

Podczas uroczystości zarówno Wójt Gminy Niemce jak i Przewodniczący Rady Gminy Niemce dziękowali nauczycielom za codzienne zaangażowanie w tworzenie placówek przyjaznych dzieciom i ich wyjątkową pracę w kształtowaniu młodych pokoleń. Życząc wszystkim nauczycielom i pracownikom oświatowym niegasnącej satysfakcji z pełnionych funkcji, odwagi do podejmowania kolejnych wyzwań i niegasnącego optymizmu, zapewnili o wsparciu samorządu dla rozwoju gminnej oświaty podkreślając dotychczasowe osiągnięcia.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz  serdecznie gratulujemy!

Autor: Gmina Niemce
Powrót