Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Wycinek plakatu.
Opublikowane dn. 24-11-2022

INKLUZYJNY RYNEK PRACY W POWIECIE LUBELSKIM (VII)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej do skorzystania ze wsparcia w ramach realizowanego przez nasz urząd projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, RPO WL 2014-2020, pt.: Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VII). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 609 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Lubelskim.

W ramach projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Lublin oraz Filiach w Bełżycach i Bychawie,

w tym obywatele Ukrainy:
- zostaną objęci wsparciem w postaci pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania,

- które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć doświadczenie zawodowe, a tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie mogą skorzystać z bezpłatnego szkolenia indywidualnego,

dodatkowo:

o osoba otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % zasiłku;

o i zwrot kosztów dojazdu;

- mają również możliwość podjęcia pracy w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.


Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane udziałem
w szkoleniach oraz pracodawców z terenu Powiatu Lubelskiego zainteresowanych współpracą do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w
Lublinie. 
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do siedziby Urzędu. Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie:


PUP Lublin, ul. Mełgiewska 11c: 81 745 18 16

Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8: 81 517 37 70

Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11: 81 566 00 36

Ikona pdfulotka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [876.04 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót