Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Wycinek plakatu.
Opublikowane dn. 07-12-2022

Polsko-ukraińskie spotkanie dla pracy

14 grudnia 2022r. Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, godz. 10.00

 Aż 74 procent osób przybywających z Ukrainy do Polski było aktywnych zawodowo. To pracownicy handlu i usług, sektora edukacji czy zdrowotnego, hoteli, restauracji, przemysłu wydobywczego, służb społecznych, administracji i innych. Zdecydowana większość z nich posiada wykształcenie wyższe i techniczne. Wojna w Ukrainie zmieniła ich sytuację diametralnie.

Obok wsparcia finansowego i zakwaterowania, możliwość zatrudnienia oraz dostęp do informacji o ofertach pracy pozostają dla uchodźców najczęściej wskazywanymi potrzebami. Praca oznacza zaś godne życie, samodzielność i możliwość decydowania o sobie, co przekłada się z kolei na poczucie bezpieczeństwa i włączenia ekonomicznego. Temu właśnie służy Polsko-ukraińskie spotkanie dla pracy zorganizowane przez oddział UNHCR w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Ta wspólna inicjatywa powstała z myślą o wszystkich osobach poszukujących zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców. Na miejscu będzie można bezpośrednio się zapoznać z ofertami około osiemdziesięciu pracodawców, a wsparciem będą służyć tłumacze i inni specjaliści. Przydatnych porad udzieli kącik prawny, będzie to również okazja, by zaznajomić się z sposobami poszukiwania pracy w kraju, jak i za granicą. Podczas warsztatów osoby poszukujące zatrudnienia dowiedzą się m.in.: jak się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jakie dokumenty przedstawić, co należy zrobić, aby podjąć działalność gospodarczą, jakie prawa pracownicze im przysługują oraz zdobędą wiedzę na temat bezpiecznych wyjazdów.

Wszystkie warsztaty będą tłumaczone symultanicznie na język ukraiński. Na miejscu będzie zapewniony kącik animacyjny dla dzieci. Wydarzenie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Wsparcia przedsięwzięciu udzielił Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Biorą w nim także udział: Stowarzyszenie Homo Faber, Centrum Wolontariatu, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

Polsko-ukraińskie spotkanie dla pracy odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina oraz Starosty Lubelskiego.

Autor: Gmina Niemce
Powrót