Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Stół prezydialny z radnymi na tle choinki
Opublikowane dn. 19-12-2022

Sesja w świątecznym klimacie

W piątek, 16 grudnia w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Niemce. Jednym z najważniejszych punktów XLVI posiedzenia było uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz  14 Radnych w sesji udział wzięli również: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Gminy Niemce Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz  Sołtysi.

Podczas posiedzenia Radni podjęli szereg istotnych decyzji, wśród których najważniejszą była uchwała w sprawie ustalenia budżetu Gminy Niemce na rok 2023. Dobrze zbilansowany i przemyślany projekt uchwały budżetowej został przegłosowany bezwzględną większością głosów. Dzięki zaplanowanym inwestycjom będziemy mogli w dalszym ciągu dbać o rozwój gminy oraz podnosić poziom świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia nie obyło się bez uroczystej oprawy. Harcerze ze szkół w Jakubowicach Konińskich i Krasieninie przekazali wójtowi i radnym Betlejemskie Światło Pokoju, które symbolizuje pokój, radość, braterstwo i wspólnotę. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś podziękował za przybycie i przekazał harcerzom świąteczne upominki, wśród których znalazły się gry planszowe i słodycze.

Po zakończeniu sesji wójt razem z przewodniczącym rady zaprosili radnych oraz przybyłych gości na spotkanie opłatkowe, gdzie wspólnie odśpiewali kolędy oraz połamali się opłatkiem.

Autor: Gmina Niemce
Powrót