Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

dłonie na kartkach papieru
Opublikowane dn. 13-01-2023

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 14 i 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/273/09 Rady Gminy Niemce z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niemce Wójt Gminy zarządził konsultacje w sprawie: projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2021-2030 oraz projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na całym obszarze rewitalizacji Gminy Niemce

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków rozwoju oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2021-2030.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia od dnia 20.01.2023 r. do dnia 20.02.2023 r. w formie:

a) konsultacji pisemnych – na formularzu dostępnym w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce lub formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.niemce.pl/

b) ankiety internetowej dostępnej bezpośrednio pod linkiem: ANKIETA KONSULTACYJNA

Projekty konsultowanych Uchwał oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opinie pisemne w sprawie projektu Uchwał należy składać na adres e-mail info@niemce.pl z dopiskiem : „Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2021-2030” lub „Konsultacje społeczne uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na całym obszarze rewitalizacji Gminy Niemce”

Bądź w formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Gminy Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.

Ikona docxGminny Program Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2021 - 2030, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.79 MB]

Ikona pdfGminny Program Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2021 - 2030, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.90 MB]

Ikona pdfZałącznik Nr 1 do GPR Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [15.03 MB]

Ikona docxFormularz uwag GPR Niemce, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.03 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót