Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Plansza informująca o możliwej wysokości dofinansowania do ochrony zabytków
Opublikowane dn. 18-01-2023

Nabór wniosków w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Jednostki Samorządu terytorialne mają możliwości złożenia do 10 wniosków z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących :

1) finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;

2) udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków.

Wnioski o dofinansowane będą przez Wnioskodawcę kwalifikowane wg następujących kategorii wartości dofinansowania:

1) do 150 000 zł,

2) do 500 000 zł,

3) do 3 500 000 zł.

W związku z powyższym Wójt Gminy Niemce zaprasza właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków o złożenie propozycji inwestycji, ich zakresu oraz wartości kosztorysowej planowanych do przeprowadzenia prac. Propozycje należy złożyć do 25.01.2023 r za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@niemce.pl lub w wersji papierowej na Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24971

Autor: Gmina Niemce
Powrót