Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 15-02-2023

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLVIII SESJI RADY GMINY NIEMCE

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 23.02.2023 r. odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą odbywać się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Różana 10 w Niemcach.

Porządek obrad na XLVIII sesję Rady Gminy Niemce:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.     

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Niemce.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/129/2019 Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2019 r. ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce’’.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ na VII kadencję 2023-2026.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w miejscowości Osówka.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych
w miejscowości Osówka.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Niemce.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Niemce na lata
2021-2023.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

26.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

27.  Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

28.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

29.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

30.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Niemce na lata 2023.

31.  Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

32.  Wolne wnioski i zapytania.

33.  Zakończenie obrad.

            

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Niemce

Marek Podstawka

Autor: Gmina Niemce
Powrót