Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

scena na której występuje czworo dzieci
Opublikowane dn. 21-02-2023

XVI Powiatowy Festiwal Piosenki w Ciecierzynie

„Dmuchawce latawce wiatr”, „Wszystko czego dziś chcę”, „Nic nie może przecież wiecznie trwać” czy „Aleja gwiazd” to dopiero początek imponującej kolekcji hitów, które wybrzmiały na festiwalowej scenie podczas XVI Powiatowego Festiwalu Piosenki ,,Niezapomniane melodie”.

Romuald Lipko komponował dla Izabeli Trojanowskiej, Urszuli, Anny Jantar, Zdzisławy Sośnickiej, Ireny Santor, Felicjana Andrzejczaka i wielu innych polskich wokalistów. Był absolutnym guru i nestorem polskiej muzyki ostatniego półwiecza – artystą, który posiadł wyjątkowo rzadki dar tworzenia wielkich przebojów. Gdyby jego twórczość rozpatrywać pod kątem liczby i mocy piosenek, jakie napisał, nie miał w naszym kraju sobie równych. "Wierzę w dary boskie" – tłumaczył. "Wierzę w talent. Pewni ludzie dotknięci są palcem bożym - i ja mam szczęście do nich należeć. Dostałem wyczucie melodii. Dziękuję Bogu za to, co mam. Za te melodie". Dla uhonorowania tej wielkiej postaci Lubelszczyzny i polskiej muzyki tematyką tegorocznej edycji konkursu były przeboje Romualda Lipki. Nieżyjący już kompozytor najważniejszych polskich przebojów został w szczególny sposób doceniony przez dzieci i młodzież z terenu Powiatu Lubelskiego podczas zmagań konkursowych. Był to niezwykły dzień pełen emocji i wzruszeń.

Prezentacje oceniało profesjonalne jury w składzie:

Krzysztof Kramek – magister wychowania muzycznego, instruktor muzyki najwyższej kategorii ,,S", kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rzeczoznawca i recenzent podręczników do muzyki, programów nauczania, autor poradników metodycznych dla nauczycieli muzyki, śpiewników, aranżer muzyki ludowej;

Mieczysław Jurecki - muzyk - multiinstrumentalista, kompozytor i aranżer, członek władz między innymi ZAiKS i Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych. Związany z takimi zespołami jak Nurt, Budka Suflera, Alex Band, Banda i Wanda, Perfect oraz wykonawcami m. in. Haliną Frąckowiak, Wojciechem Gąssowskim, Stachurskym, Zdzisławą Sośnicką, Janem Kaczmarkiem, Urszulą. Nagrał ponad dwieście płyt i brał udział w niezliczonych sesjach nagraniowych dla Polskiego Radia.;

Tomasz Ipnar - muzyk, producent muzyczny. W jego studiu nagrywali min. wieloletni gitarzysta Budki Suflera - Marek Raduli i piosenkarka Beata Kozidrak. Łowca młodych talentów które później okazują się być zwycięzcami, bądź finalistami programu "The Voice of Poland".

Honorowy patronat nad festiwalem objęli:

 • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
 • Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski
 • Krzysztof Urbaś - Wójt Gminy Niemce

Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie "Lubelskie Smakuj Życie

Rangę festiwalu podniosła obecność gości honorowych:

 • prof. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki
 • Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Krzysztofa Urbasia – Wójta Gminy Niemce
 • prof. Cezarego Tarachy - Kierownika Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL w Lublinie
 • Zdzisława Antonia – Starosty Lubelskiego
 • Bartłomieja Bałabana - Członka Zarządu Województwa Lubelskiego
 • Podinspektora Artura Tarnowskiego - Komendanta Komisariatu Policji w Niemcach
 • Elizy Michalskiej- Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Sylwii Pisarek – Piotrowskiej – Członkini Zarządu Powiatu Lubelskiego
Wśród widowni obecni byli również Radni Gminy Niemce oraz przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Komisja konkursowa obejrzała, wysłuchała i oceniła 38 prezentacji piosenek konkursowych. W festiwalu wzięli udział uczniowie z terenu Powiatu Lubelskiego Ziemskiego, reprezentujący następujące placówki oświatowe:

Szkoły Podstawowe: Dys, Jabłonna, Jakubowice Konińskie, Krasienin, Leśce, Nasutów, Niemce, Rudka Kozłowiecka, Ciecierzyn.

Przedszkola: Niemce, Ciecierzyn.

W sumie na festiwalu wystąpiło 74 uczniów z 9 szkół podstawowych i 2 przedszkoli prezentując swoje talenty i zdolności artystyczne.

Uczestniczący w festiwalu Minister Przemysław Czarnek zwrócił się do młodych wykonawców gratulując im talentów, które „należy odnajdywać, a następnie rozwijać i szlifować”. Podkreślił rolę rodziców, nauczycieli i samych utalentowanych oraz ogrom pracy jaki potrzebny jest dla „pomnażania talentów”. Mówił, że „muzyka buduje tradycje i kształtuje tożsamość narodową”, a gratulując inicjatywy jaką jest Festiwal Piosenki „Niezapomniane melodie” wyróżnił dyrekcję ZPO w Ciecierzynie okolicznościowymi medalami oraz ufundował nagrody specjalne – gitary, które otrzymali wyróżnieni wykonawcy.

Młodzi artyści w trzech kategoriach wiekowych (klasy 0–3, klasy 4-6 i klasy 4-8) śpiewając piosenki Romualda Lipki, ubiegali się o zajęcie miejsc premiowanych cennymi nagrodami rzeczowymi, m.in. słuchawkami, głośnikami, dzwonkami chromatycznymi. Trzy osoby spośród wyróżnionych zostały zaproszone na nagrania w Studiu Nagrań „Ipnar Studio”, a jedna z laureatek otrzymała nagrodę od Zespołu Budka Suflera. Ponadto konkurs wpisany jest w kuratoryjny „Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych”, dzięki czemu osiągnięcia uczniów (miejsca wysokie) zdobyte na festiwalu będą mogły być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, dając tym samym możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Jury zwróciło uwagęna wysoki poziom artystyczny wszystkich występów podkreślając m.in. dbałość o detale muzyczne, interesujące aranżacje, umiejętność interpretacji utworów, ogólny wyraz artystyczny. Potwierdzeniem tych słów były brawa publiczności.

Nie zabrakło też miłych słów pochwały dotyczących organizacji imprezy. Nad całością organizacji konkursu jak co roku czuwały nauczycielki ZPO w Ciecierzynie- p. Jadwiga Kicińska i p. Magdalena Wójtowicz, wspierane przez pracowników naszej placówki.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli realizację XVI Powiatowego Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie”. Wśród Partnerów wydarzenia wymienić należy:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Wójta Gminy Niemce
 • Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • Starostwo Powiatowe w Lublinie
 • Radnego Gminy Niemce – p. P. Pankowskiego
 • Sołtysa Sołectwa w Ciecierzynie
 • Ciastkarnię „Elka” w Leonowie
 • Firmę „Hurt – papier” w Elizówce
 • „Ipnar Studio”
 • Radę Rodziców ZPO w Ciecierzynie

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym artystom! A wyniki konkursu zamieszczamy w załączniku.

 

Ikona docxWyniki zmagań konkursowych , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.58 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót