Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 16-03-2023

WÓJT GMINY NIEMCE OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na realizację zadań publicznych:

1.      Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 1. GieKSa Niemce: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 30.000,00 zł.
 2. Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niemce: „Rozwijanie wszechstronne kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sportu na terenie działania, w dyscyplinie –podnoszenie ciężarów” – 35.000,00 zł.
 3. OSP w Majdanie Krasienińskim: „Mała Olimpiada 2023” – 4.000,00 zł.
 4. KGW w Stoczku: „Dbamy o kulturę fizyczną” – Oferta odrzucona w ocenie formalnej
 5. KGW Krasienin: „Sportowy Krasienin” – 2.000,00 zł.
 6. Stowarzyszenie „Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej:  „Droga po zdrowie 2023” – 7.000,00 zł.
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Krasieninie: „Aktywacja i propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci z terenu Gminy Niemce poprzez rozwój młodzieżowy drużyn pożarniczych w OSP Krasienin” – 4.000,00 zł.
 8. Uczniowski Klub Sportowy "Niemce": „Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy” – 14.000,00 zł.
 9. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niemce "Wspólna Przyszłość”: „Szachowy Zawrót Głowy II” – 4.000,00 zł.
 10. Klub Sportowy Ciecierzyn: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Niemce” – 45.000,00 zł.
 11. KGW Niemce: „Poznaj swojego sąsiada II – propagowanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wśród mieszkańców Gminy Niemce” – 3.000,00 zł.
 12. Klub Sportowy Nasutów: „KS Nasutów – Rozwiń skrzydła 2023” – 45.000,00 zł.
 13. Stowarzyszenie OSP Jakubowice Konińskie: „Aktywizacja dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich” – Oferta odrzucony w ocenie formalnej
 14. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce: „Obóz sportowy” – 31.000,00 zł.
 15. Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI”: „MAŁY KARATEKA” – 11.000,00 zł.
 16. KGW w Kawce:  „Maraton aerobiku w Kawce” – Oferta odrzucona w ocenie formalnej
 17. Gminny Klub Sportowy "Niemce": „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – Oferta odrzucona w ocenie formalnej
 18. Chorągiew Lubelska ZHP: „Sprawność na całe życie - rozwijanie umiejętności z zakresu żeglarstwa, kajakarstwa i sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” – Oferta odrzucona w ocenie formalnej
 19. OSP w Nasutowie: „Organizacja i udział w warsztatach, turniejach sportowo – pożarniczych mieszkańców Gminy Niemce – etap 2” – 5.000,00 zł.

 

2.  Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 1. KGW Stoczek:  „Rozwój przez kontakt z kulturą i sztuką polską” – 1.700,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Wschód Kultury: „Moja Ojczyzna” – Oferta odrzucona w ocenie formalnej
 3. KGW w Krasieninie: „Bliżej kultury na co dzień III” – 2.000,00 zł.
 4. Stowarzyszenie „Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej „Rodzina w Działaniu 2023” – 4.000,00 zł.
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Krasieninie: „Zdobywanie i doskonalenie w udzielaniu pierwszej pomocy przez mieszkańców Gminy Niemce oraz zapoznanie się z tradycją i historią OSP Krasienin – 1.500,00 zł.
 6. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niemce "Wspólna Przyszłość”: „Plenerowe Kino „Piątka” – 3.000,00 zł.
 7. KGW Niemce: „Poznaj swojego sąsiada II -upowszechnienie tradycji i rękodzieła wśród mieszkańców Sołectwa Niemce” – 3.000,00 zł.
 8. Fundacja „Nasza Sakiewka”:  „Wspieranie i upowszechnianie kultury oraz sztuki wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich” – Oferta odrzucona w ocenie formalnej.
 9. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce: „Kultura bez barier” – 20.000,00 zł.
 10. KGW w Kawce: „Maraton rękodzieła w Kawce” – 2.000,00 zł.
 11. KGW „Nasutowianki” w Nasutowie:  „Robimy to – cykl warsztatów twórczych” –3.000,00
 12. Stowarzyszenie „Wspólna Wola": „VIII Piknik Woli Niemieckiej” – 3.000,00 zł.
 13. Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego: „Wsparcie dla Teatru z   Nasutowa”  – 3.000,00 ZŁ.
 14. KGW w Pólku: „Kurs kulinarny „Nasze Kulinarne Tradycyjne” – 3.800,00 zł.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót