Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

rysunki na tablicy szkolnej
Opublikowane dn. 17-03-2023

Rekrutacja do kl. I szkoły podstawowej na r. szk. 2023/2024

W okresie od 17 do 24 marca 2023 r. na terenie gminy Niemce prowadzona będzie rekrutacja do klas I SP publicznych szkół na wolne miejsca dla Kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. Lista Szkół, które dysponują wolnymi miejscami - prowadzą postępowanie rekrutacyjne na r. szk. 2023/2024 oraz niezbędne informacje do kontaktu znajdują się poniżej.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie  Nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2023/2024 - Załącznik Nr 2

Ikona pdfZarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [67.19 KB]

Ikona docxZałącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 27 stycznia 2023 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.27 KB]


Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, w tym procedury uzyskacie Państwo bezpośrednio w placówce, wchodząc na stronę internetową danej szkoły lub poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty. Wnioski rekrutacyjne  i niezbędne załączniki dostępne będą do pobrania na stronie internetowej oraz w sekretariacie danej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431). W przypadku kiedy liczba kandydatów jest wyższa niż liczba miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe oraz ustalone przez organ prowadzący i określone Uchwałą Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium

Ikona pdfUchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [207.55 KB]

Obwody szkolne określa Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce.

Ikona pdfUchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [207.55 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót