Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Rysunki na tablicy szkolnej
Opublikowane dn. 22-03-2023

Rekrutacja do kl. I szkoły podstawowej na r. szk. 2023/2024

Informujemy , że w ogłoszeniu o rozpoczęciu rekrutacji do klas I SP opublikowanym dn. 17-03-2023 błędnie został zamieszczony zamiast załącznika 2 - załącznik nr. 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 r. - harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Niniejsza pomyłka została już poprawiona. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2023/2024.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  17 marca 2023r. do 24 marca 2023r. (w godzinach pracy sekretariatu szkoły);
  • Weryfikacja przez Komisję wniosków: do 30 marca 2023r.;
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 31 marca  2023r. godz. 12.00;
  • Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia: od godz. 12.00  - 31 marca 2023r. do 06 kwietnia 2023r. (w godzinach pracy sekretariatu szkoły) - brak pisemnego potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej rekrutacji.;
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły.: 07 kwietnia 2023r. godz. 12.00.

 

Ikona pdfZarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [67.19 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 27 stycznia 2023 r, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [172.92 KB]

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Autor: Gmina Niemce
Powrót