Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie grupowe laureatów konkursu
Opublikowane dn. 23-03-2023

III GMINNY KONKURS RECYTATORSKI “POEZJA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”

W środę, 21 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski “Poezja jest dobra na wszystko” pod patronatem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia. Do konkursu zgłosiło się 60 uczestników ze szkół Gminy Niemce.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania poezją, rozwijanie i promowanie uzdolnień recytatorskich uczniów, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Prezentacje oceniane były przez jury w składzie:

  • Irena Aftyka - Główny Instruktor do spraw Organizacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, działaczka społeczna, wolontariuszka, organizatorka licznych, imprez, akcji charytatywnych oraz wycieczek krajoznawczych.
  • Renata Antoszak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Organizatorka licznych akcji czytelniczych dla społeczności Gminy Niemce. Działaczka społeczna i wolontariuszka
  • Danuta Kubaszewska - emerytowana nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie, pasjonatka literatury, organizatorka konkursów szkolnych oraz międzyszkolnych.
  • Grażyna Gliwka - emerytowana nauczycielka historii, wiceprezes zarządu Grupy Teatralnej Nasz Teatr z Nasutowa, działaczka społeczna, wiceprezes Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w Nasutowie, członek Zarządu Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny.

Oprócz uczestników i ich opiekunów, wśród widowni obecni byli również zaproszeni goście Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś i Radny Wojciech Woźniak. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali niebywałe umiejętności: doskonałą pamięć, wzorową intonację oraz dykcję. Jury ze względu na wysoki poziom recytacji miało „ciężki orzech do zgryzienia”, aby wyłonić zwycięzców. Na laureatów czekały nagrody ufundowane przez Wójta.

WYNIKI KONKURSU

 

KATEGORIA I-III

Miejsce I: Hanna Wieczorek z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, opiekun: Zofia Wróbel

Miejsce II: Gabriela Pytka ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, opiekun: Marek Bijak

Miejsce III: Lena Kręglicka ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, opiekun: Renata Wodnicka

Nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły w Nasutowie otrzymała Wiktoria Mitura ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, opiekun: Renata Wodnicka.

 

KATEGORIA IV- VI

Miejsce I: Marek Laprus ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach, opiekun: Ilona Kichtiak

Miejsce II : Agata Kozieł z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie Szkoły, opiekunowie: Katarzyna Wieczorek, Grażyna Wójtowicz

Miejsce III : Tomasz Brzozowski ze Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich, opiekun: Marta Widomska

Nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły w Nasutowie otrzymała Julia Szalast ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach, opiekun: Barbara Józefacka.

 

KATEGORIA VII- VIII

Miejsce I: Natalia Prokop ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, opiekun: Lidia Szuberska

Miejsce II: Nadia Paluch ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach, opiekun: Anna Zgierska

Miejsce III : Karolina Walczewska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, opiekun: Lidia Szuberska

Nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły w Nasutowie otrzymała Malwina Wiśniowska ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej, opiekun: Anna Zgierska.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Jury III Gminnego Konkursu Recytatorskiego otrzymał Mateusz Ćwikła ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, opiekun: Lidia Szuberska

Wszystkim Nagrodzonym i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy !

Autor: Gmina Niemce
Powrót