Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie grupowe laureatów konkursów razem z wójtem i dyrektorką
Opublikowane dn. 27-03-2023

Uroczyste podsumowanie gminnych konkursów w Nasutowie

23 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch konkursów gminnych, których organizatorem była szkoła z Nasutowa: Gminnego Konkursu na Kartkę Wielkanocną 2023 oraz Gminnego Konkursu Ekologicznego NASZE RADY NA ODPADY.

17 marca  2023 r. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w składzie:

 • Agnieszka Filipiak – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach z siedzibą w Dysie
 • Grzegorz Brzozowski - inspektor referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Niemce
 • Irena Aftyka – instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach

dokonała oceny prac z obu konkursów plastycznych.

Gminny Konkurs na Kartkę Wielkanocną 2023 skierowany był do uczniów klas 0 - III szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce.  W odpowiedzi na w/w konkurs napłynęły prace z 7 szkół.

Komisja Konkursowa, po obejrzeniu prac dokonała oceny wybierając jedną pracę  jako nagrodę główną a także  przyznając miejsca w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia.

Główną nagrodę, w postaci upowszechnienia projektu w formie wydania kartki świątecznej z logo Gminy Niemce, która została rozesłana w imieniu Wójta Gminy Niemce z życzeniami świątecznymi do mieszkańców gminy, wygrała praca uczennicy Wiktorii Mitury kl. III – Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:

Kategoria klas 0 - I

I miejsce – Zofia Bednarczyk kl. I  - Szkoła Podstawowa im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie. Opiekun: Agnieszka Bugała.

II miejsce – Kornelia Tkaczyk kl. I  - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie. Opiekun: Renata Jezierska.

III miejsce -Maja Śmiech kl. I - Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej. Opiekun: Joanna Pytka

III miejsce – Laura Bukowska kl. 0 - Przedszkole Publiczne w Niemcach. Opiekun: Małgorzata Bartosik.

Kategoria klas II - III

I miejsce - Jan Jahołkowski kl. III - Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich. Opiekun: Katarzyna Wójtowicz, Rodzic: Karolina Jahołkowska

II miejsce - Julia Romanowska kl. II - Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej. Opiekun: Dorota Gajownik.

III miejsce – Jakub Ikwanty kl. II - Szkoła Podstawowa im. Zespół Placówek Oświatowych w Dysie. Opiekun: Jolanta Augustyńska.

III miejsce – Maja Zgierska kl. II - Szkoła Podstawowa im. I. Kosmowskiej w Krasieninie. Opiekun: Anna Kozak.

 

W Gminnym Konkursie Ekologicznym NASZE RADY NA ODPADY uczestnicy z klas 1 – 3 mieli za zadanie wykonać koszyczek wielkanocny z odpadów. Do konkursu przystąpiło pięć szkół.

LAUREACI KONKURSU

I miejsce:

 • Hanna Ręba, Szkoła Podstawowa w Niemcach, kl. I,
 • Wiktoria Mitura, Szkoła Podstawowa w Nasutowie, kl. III,

II miejsce:

 • Alicja Stefaniak, Szkoła Podstawowa w Nasutowie, kl. III,
 • Martyna Stanisławek, Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie, kl. I,
 • Lena Niećko, Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie,  kl. I,

III miejsce:

 • Dorota Prokop, Szkoła Podstawowa w Nasutowie, kl. III,
 • Zofia Bednarczyk, Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie, kl. I,

Wyróżnienia:

 • Helena Nowak, Szkoła Podstawowa w Krasieninie, kl. I,
 • Julia Polak, Szkoła Podstawowa w Niemcach, kl. I,
 • Hanna Budzyńska, Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie, kl. I.

Koordynatorkami konkursów były panie: Aneta Kotowska i Emilia Mitura.

23 marca, podczas czwartkowej uroczystości między innymi obecny był Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, który osobiście wręczał laureatom dyplomy i nagrody. Wójt został poproszony także o wybranie jednego koszyczka, którego wykonawca otrzyma specjalna nagrodę pana Artura Ciosa, sponsora konkursu ekologicznego, którego firma odbiera odpady w naszej gminie. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na warsztaty. Każdy kto wykonał pojemnik metodą decoupage, mógł go zabrać do domu na pamiątkę.

Gratulujemy wszystkim Młodym Artystom. Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili i przygotowali uczniów do udziału w konkursie.

Autor: Gmina Niemce
Powrót