Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Dzieci na scenie
Opublikowane dn. 30-03-2023

VII Gminne Prezentacje Teatralne - Niemce 2023

29 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach odbyły się VII Gminne Prezentacje Teatralne pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce.

Miały one na celu umożliwienie uczniom podejmowanie aktywnych działań twórczych, promocję talentów dzieci i młodzieży Gminy Niemce oraz prezentację dorobku artystycznego szkolnych zespołów teatralnych z placówek oświatowych w naszej gminie.

 W tym roku wzięło w nich  udział 9 przedstawień ze szkół Gminy Niemce.

Niezależne jury, w składzie:

  • Renata Antoszek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
  • Irena Aftyka – instruktor GOK w Niemcach,
  • Dorota Gajownik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej,
  • Stanisław Zgierski – emerytowany nauczyciel, polonista

przyznało następujące nagrody:

I miejsce:

Zespół „Promyczki” ze Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich za przedstawienie pt. „Pinokio” wyreżyserowane przez  Edytę Opolską oraz Urszulę Szymaniak ;

II miejsce:

Zespół „Raz-Dwa-Trzy-My!” z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie  za przedstawienie pt. „I kto nam w to wszystko uwierzy” wyreżyserowane przez Katarzynę Wieczorek oraz Grażynę Wójtowicz;

III miejsce:

Zespół „Skrzaty” z Przedszkola Publicznego w Niemcach za przedstawienie pt. „Calineczka” wyreżyserowane przez  Agnieszkę Sójkę oraz  Annę Choinę.

Wyróżnienie:

  1. Zespół „Dyskotki” z Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie – Przedszkole za przedstawienie „Stołek i Rosołek” wyreżyserowane przez Magdalenę Kasperek;
  2. Zespół „Bystrzaki” ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach za przedstawienie „Nowa wersja Królewny Śnieżki” wyreżyserowane przez  Klaudię Kowalską-Bednaruk.

Grupy nagrodzone otrzymały pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe, a wszyscy artyści podziękowania i upominki, które wręczył Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach – Pan Jerzy Wójcik.

VII Gminne Prezentacje Teatralne odbyły się dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Wójta Gminy Niemce – Krzysztofa Urbasia w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” oraz hojności sponsorów: Przedsiębiorstwa Chemicznego „Stanchem”, Zarządu wytwórni makaronu „AS-BABUNI”, Zarządu Banku Spółdzielczego w Niemcach, Zarządu PPMB Niemce, Firmy IFTER J. Taczalski. Słodki poczęstunek ufundowała: Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc Chłopska”. Dyrekcja naszej szkoły, jak co roku,  udostępniła sale i oddała do dyspozycji sprzęt, który jest w szkole.

Wszystkim laureatom -  gratulujemy, sponsorom – serdecznie dziękujemy.

Organizatorki: Mariola Sidor, Natalia Winiarska
Autor: Gmina Niemce
Powrót