Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu Wójt Gminy Niemce podczas przemowy
Opublikowane dn. 04-04-2023

Przedświąteczna Sesja Rady Gminy Niemce

W piątek, 31 marca 2023 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Różanej 10 w Niemcach odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz Radnych, na sali byli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Niemce Aneta Chałupczak, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Dominik Filipiak, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Sławomir Mroczek, Kierownik Inwestycji Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Michał Tarnowski, Sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy. 

Ostatnim punktem piątkowej sesji było uroczyste odznaczenie Zastępcy Wójta Henryka Smolarza odznaką ,, Za wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych ". Oficjalnej dekoracji dokonali Generał Jan Walecki- Sekretarz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie oraz Kapitan Sławomir Szalast- członek Związku Piłsudczyków w Lublinie.

Okolicznościową laudację wygłosił Podporucznik Stanisław Brzozowski ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 

Po oficjalnym zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wielkanocne, na którym Radni, Sołtysi oraz zaproszeni goście podzielili się jajkiem, składając sobie tradycyjne, świąteczne życzenia.

Porządek obrad oraz przebieg głosowań z XLVIII sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/24331/6267d3f6.html

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=fAibgmFGhZ4&t=10224s

Autor: Gmina Niemce
Powrót