Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

logo służby więziennej
Opublikowane dn. 05-04-2023

Informacja o postepowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Więziennej

Informujemy, że Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłosił rozpoczęcie postepowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej w jednostkach okręgu lubelskiego na stanowisko strażnika działu ochrony.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby i nazwy stanowisk, preferencji posiadanego wykształcenia i wymagań stawianym kandydatom znajdują się w zakładce Rekrutacja na stronie internetowej Służby Więziennej:

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-nabor-na-stanowisko-straznika-dzialu-ochrony

Dokumenty przyjmowane są w Areszcie Śledczym w Lublinie ul. Południowa 5 w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 18 kwietnia 2023 r. W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót