Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna ZGK - kran
Opublikowane dn. 07-04-2023

Apel o prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej

Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina, że kanalizacja sanitarna nie jest pojemnikiem na odpady! Kolektor kanalizacyjny służy wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

Prosimy użytkowników aby nie wrzucali do kanalizacji: 

  • odpadów organicznych (obierki, resztki jedzenia, kości itp.),
  • pozostałości po kosmetykach (nawilżane chusteczki, waciki, pałeczki, tampony, wkładki higieniczne itp.),
  • ręczników papierowych (w odróżnieniu od papieru toaletowego nie rozpadają się na mniejsze części),
  • zużytych środków do czyszczenia (ścierki, ręczniki, mopy, szmaty itp.),
  • folii, zakrętek, zabawek,
  • zbędnych elementów garderoby (skarpety, majtki, rajstopy, spodnie itp.),
  • popiołu, piasku, żwiru,
  • odpadów budowlanych (gips, zaprawy cementowe itp.),
  • resztek farb, lakierów, żywic,
  • odpadów opakowaniowych (puszki i butelki po napojach, folie itp.).

Odpady wrzucone do kanalizacji powodują uszkodzenie pomp tłoczących ścieki. Generuje to wysokie koszty – wyjazd pracowników na przepompownię ścieków i czyszczenie pompy albo nawet konieczność wymiany pompy na nowe urządzenie. Odpady stałe powodują również powstawanie zatorów na sieci kanalizacyjnej oraz na przyłączach. Koszt udrożnienia przyłącza kanalizacyjnego w całości obciąża dostawcę ścieków. Przypominamy także, że do kanalizacji sanitarnej nie wolno zrzucać wód opadowych. 

Zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji sanitarnej przekłada się bezpośrednio na wzrost cen za odprowadzane ścieki.

Korzystając odpowiedzialnie z kanalizacji oszczędzamy nasze pieniądze!

Autor: Gmina Niemce
Powrót