Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zaproszenia na konferencje
Opublikowane dn. 17-04-2023

Zaproszenie na konferencję „Lubelscy Liderzy Dostępności”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli - organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i przedsiębiorców z woj. lubelskiego, w dniu 21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 do udziału w regionalnej konferencji „Lubelscy Liderzy Dostępności” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) przy ul. Bursaki 12.

Konferencja będzie służyła upowszechnieniu wyników projektu  „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, dofinansowanego z Funduszy EOG.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) oraz transmitowane online.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie IX spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do dnia 17 kwietnia 2023 r. za pośrednictwem poniższego formularza elektronicznego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Więcej informacji na stronie: www.liderzydostepnosci.pl 

Osoba do kontaktu:

Dorota Ozimek – Koordynator projektu, tel. 791 227 731, e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com

 

RAMOWY PROGRAM

Konferencji „Lubelscy Liderzy Dostępności”upowszechniającej wyniki projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 
20-150 Lublin, ul. Bursaki 12

21 kwietnia 2023 r.

10.00-10.15 OTWARCIE KONFERENCJI:
Jacek Lis, Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)

Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych (FLOP)

Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (LFOON)

10.15-10.30
Wyniki projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, Dorota Ozimek
Koordynator projektu, FLOP

10.30-10.50
Kampania społeczna “Prospołeczni = Dostępni”, Wojciech Dec - Prezes Zarządu FLOP
10.50-11.10
Projektowanie Uniwersalne - Proces integracji społecznej Gdzie byliśmy, dokąd
zmierzamy?, dr Marta Komorska - Pełnomocnik Rektora WSPA ds. osób z
niepełnosprawnościami

11.10-11.30
Dostępność jako prawo człowieka. Case study tłumacza ukraińskiego języka
migowego online dla uchodźców z Ukrainy, Paweł Potakowski Dyrektor ds.
Komunikacji w Migam S.A.

11.30-11.50
Lubelski model tworzenia międzysektorowego partnerstwa na rzecz dostępności
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności, Wojciech Dec - Prezes Zarządu FLOP

11.50-12.10
PRZERWA KAWOWA
12.10-13.40
PANEL DYSKUSYJNY: NGO bez barier w stronę lubelskich standardów dostępności
organizacji pozarządowych

Moderator: dr Anna Bieganowska-Skóra - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie

13.40-14.00
PRZERWA KAWOWA
14.00-14.40
Gala wręczenia nagród w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez
barier”.

Wydarzenie uświetni występ: Doroty Krać

14.40-15.30
LUNCH

Program Konferencji „Lubelscy Liderzy Dostępności” zamieszczony w treści artykułu

Autor: Gmina Niemce
Powrót