Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy gminy obecni na sesji, słuchający wystąpienia wójta Gminy Nieme
Opublikowane dn. 02-05-2023

LI SESJA RADY GMINY NIEMCE

W środę, 26 kwietnia 2023 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Różanej 10 w Niemcach odbyła się LI Sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. W sesji oprócz Radnych, udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Skarbnik Gminy Niemce Aneta Chałupczak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracji Szkół Anna Studzińska, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Sławomir Mroczek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach Barbara Ściseł a także Sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy. 

Radni podjęli szereg uchwał, porządkujących rozmaite obszary działalności samorządu gminnego. Udzielili Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 2222L Włóki-Swoboda-Bystrzyca w miejscowości Swoboda’’. Podjęli także uchwały dotyczące m.in.: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028 a także ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na całym obszarze rewitalizacji Gminy Niemce.

Porządek obrad oraz przebieg głosowań z LI sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/24469/9c5c1cc3.html

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=zcj6HbEJiPs

Autor: Gmina Niemce
Powrót