Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 05-05-2023

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/273/09 Rady Gminy Niemce z dnia 26 sierpnia 2009 r.  w sprawie procedury określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niemce Wójt Gminy zarządził konsultacje w sprawie projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Niemce.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 01 czerwca 2023 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat procedowanego Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2021-2030 i działań związanych z wdrażaniem niniejszego dokumentu.

Autor: Gmina Niemce
Powrót