Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Wójt gminy oraz dyrektor szkoły przemawiający do uczniów biorących udział w IX Gminnym Konkursie Matematycznym „Mistrz matematyki”
Opublikowane dn. 09-05-2023

IX Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz matematyki”

W Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbył się IX Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz matematyki” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce. W zmaganiach wzięło udział 22 uczniów klas trzecich z siedmiu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Niemce.

Uczestnicy konkursu wyłonieni podczas eliminacji wewnątrzszkolnych musieli wykazać się wyobraźnią, znajomością matematycznych zasad a przede wszystkim umiejętnością logicznego myślenia. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Wójt Gminy Niemce Krzysztof  Urbaś oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Mirosław Studniewski. Konkurs, jak co roku, ukazał uczniom użyteczność matematyki w życiu codziennym, przybliżył wiedzę i umiejętności matematyczne, zachęcił dzieci do podejmowania i rozwiązywania zadań oraz problemów w oparciu o programowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej. W ciągu 60 minut uczniowie mieli za zadanie rozwiązać 30 zadań, o różnym stopniu trudności. Wszyscy uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy i umiejętności matematycznych.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

• Pani Magdalena Klimek –  przewodnicząca - nauczycielka matematyki SP w Ciecierzynie

• Pani Bożena Malinowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP  w Niemcach

• Pani Jolanta Popłońska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP w Krasieninie

Wyniki konkursu

Mistrzem matematyki klas III w roku szkolnym 2022/2023 został uczeń SP w Dysie – Marek Nowakowski, uzyskał 43 punkty na 60 możliwych.

II miejsce zajęła uczennica SP w Ciecierzynie - Marie Bułas, która uzyskała 41 pkt.

III miejsce ex aequo zajęli: Bartosz Kurzempa ze Szkoły Podstawowej w Dysie oraz Antoni Obel ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie, którzy uzyskali 39 pkt.

Komisja przyznała dwa wyróżnienia: Bartłomiej Jaworski - uczeń SP w Rudce Kozłowieckiej - uzyskał 38 pkt oraz Tomasz Kopyść ze SP w Krasieninie, który uzyskał 37 pkt.

Zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i drobne upominki ufundowane przez wójta gminy Niemce.

Autor: Gmina Niemce
Powrót