Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Radni Gminy Niemce na sesji absolutoryjnej
Opublikowane dn. 10-05-2023

Wójt z absolutorium

Radni Gminy Niemce zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2022 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi gminy Krzysztofowi Urbasiowi.

Najważniejszymi punktami LII Sesji Rady Gminy było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niemce oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. Ostatecznie, radni, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów. Zanim doszło do głosowania zastępca wójta gminy Niemce Henryk Smolarz przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2022 rok. Należy podkreślić, że od 2018 r., wszystkie szczeble samorządu, muszą przedstawić corocznie raport o stanie gminy do 31 maja.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Podczas debaty, radni dziękowali za wykonanie dotychczasowych inwestycji, wymieniając działania w poszczególnych miejscowościach, oraz wskazywali na mankamenty które należy poprawić w pracach samorządu.

Autor: Gmina Niemce
Powrót