Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 11-05-2023

Uwaga! Nakaz szczepienia i zakaz wypuszczania kotów!

Informujemy, że 4 maja 2023 roku ukazało się Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego.

§1 W rozporządzeniu Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1006) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt:

  • wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Dęblin, gmina Dęblin, powiat rycki, obejmujący tereny następujących miejscowości w powiecie ryckim: Dęblin w gminie Dęblin, Nadwiślanka w gminie Stężyca, Kleszczówka i Bobrowniki w gminie Ryki; w powiecie puławskim: Borowa, Skoki, Matygi, Borowina, Nieciecz w gminie Puławy;
  • wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Struża, gmina Trawniki, powiat świdnicki, obejmujący tereny następujących miejscowości w powiecie świdnickim: Struża, Struża Kolonia, Biskupice w gminie Trawniki, Piaski, Kolonia Siedliszczki, Siedliszczki, Brzezice, Brzeziczki w gminie Piaski; w powiecie krasnostawskim: Boniewo w gminie Fajsławice.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Na obszarze powiatów opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego, świdnickiego, łęczyńskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, nakazuje się:

  •  trzymanie psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  • szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia; DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 maja 2023 r. Poz. 3272

3) pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera) w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Ikona pdfROZPORZĄDZENIE NR 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 maja 2023 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [243.42 KB]

Ikona pdfROZPORZĄDZENIE NR 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [290.10 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót