Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

grafika ogólna - konsultacje
Opublikowane dn. 12-05-2023

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/273/09 Rady Gminy Niemce z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niemce. Wójt Gminy zarządził konsultacje w sprawie projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Niemce.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat procedowanego Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2021-2030 i działań związanych z wdrażaniem niniejszego dokumentu.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 02 czerwca 2023r. w formie:
  1. konsultacji pisemnych – na podstawie formularza dostępnego Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Niemcelub formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.niemce.pl/
  2. ankiety internetowej dostępnej na stronie internetowej https://docs.google.com/forms/d/1x1Y8SEIuemaH_2b9lFaZF0pwP5jwKdaHh1ECvT1_wIU
  3. otwartego spotkania konsultacyjnego w formie stacjonarnej, w terminie 24.05.2023r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.

Projekty konsultowanych Uchwał oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opinie pisemne w sprawie projektu Uchwał należy składać na adres e-mail inwestycje@niemce.pl lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Gminy Niemce adres: ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

Ikona pdfUchwała w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu Komitetu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [75.73 KB]

Ikona pdfRegulamin Komitetu Rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [85.49 KB]

Ikona docxFormularz uwag, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.18 KB]

Ikona pdfFormularz uwag, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [112.06 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót