Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Wójt Gminy Niemce przemawia do zebranych strażaków
Opublikowane dn. 16-05-2023

Gminne zawody strażackie

Na terenach zielonych osiedla Borek w Turce odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane wspólnie wraz z Gminą Wólka oraz Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niemcach. W zmaganiach wzięło udział 14 drużyn z gminy Niemce oraz 4 drużyny z Gminy Wólka.

Gminę Niemce w zawodach w zawodach reprezentowało osiem drużyn męskich, trzy żeńskie oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Zawody gminne mają za zadanie przygotować strażaków do udziału w zawodach powiatowych, które organizowane są w cyklu dwuletnim, oprócz tego są znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, spotkań i integracji mieszkańców oraz strażaków.

Rywalizację rozpoczęła sztafeta pożarnicza 7x50 m. Różnice punktowe między drużynami były niewielkie co gwarantowało emocje w kolejnej konkurencji czyli ćwiczeniu bojowym. Ośmioosobowe drużyny miały za zadanie bezbłędnie zaprezentować meldunek oraz w możliwie jak najszybszym czasie zbudować linię ssawną, linię główną oraz dwie linie gaśnicze, a następnie obrócić tarcze i przewrócić pachołki przy pomocy strumienia wody.

Po bardzo emocjonującej i wyrównanej rywalizacji najlepszą jednostką w grupie „A” została Ochotnicza Straż Pożarna z Krasienina, zaś w grupie „C” Ochotnicza Straż Pożarna z Kawki. W grupie młodzieżowej najlepiej zaprezentowała się drużyna z Niemiec. Gratulacje  należą się również pozostałym Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z Nasutowa i Krasienina. Nad poprawnością przeprowadzonych zawodów czuwała komisja sędziowska w której skład wchodzili  funkcjonariusze  Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z JRG 3 oraz JRG 4 pod przewodnictwem mł. bryg. mgr Marcina Sobolewskiego – Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Lublinie.  Uczestnikom strażackich zmagań, nagrody wręczyli Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś oraz Komendant Gminny Wojciech Deleżuch. Drużyny, które zajęły miejsca na podium otrzymały pamiątkowe puchary.

Klasyfikacja generalna zawodów:

Gmina Niemce, grupa C (żeńska):

1. OSP KAWKA

2. OSP KRASIENIN

3. OSP MAJDAN KRASIENIŃSKI

Gmina Niemce, grupa A (męska)

1. OSP KRASIENIN

2. OSP KAWKA

3. OSP JAKUBOWICE KONIŃSKIE KOLONIA

4. OSP NIEMCE

5. OSP MAJDAN KRASIENIŃSKI

6. OSP DYS

7. OSP NASUTÓW

8. OSP STOCZEK KOLONIA

Gmina Niemce, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

1. MDP NIEMCE

2. MDP KRASIENIN

3. MDP NASUTÓW

Gmina Wólka, grupa A:

1. OSP ŚWIDNIK DUŻY

2. OSP BYSTRZYCA

3. OSP TURKA

Gmina Wólka, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

1. MDP ŁUSZCZÓW

Autor: Gmina Niemce
Powrót