Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

prelegenci z Lasów Państwowych prze dziećmi
Opublikowane dn. 18-05-2023

Projekt „DBAJ I CHROŃ – PRZYRODA POTRZEBUJE CIEBIE!” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach realizuje projekt pt. DBAJ I CHROŃ – PRZYRODA POTRZEBUJE CIEBIE !” ze środków WFOŚiGW w Lublinie oraz NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce. Na rzecz tej grupy w bibliotece i filiach realizowane będą różnorodne działania ekologiczne.

9 i 11 maja 2023 r. w sali widowiskowej GBP w Niemcach odbyły się wykłady i prezentacja o tematyce ekologicznej.

Uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach wysłuchali wykładu pt. „Las jako ekosystem”, obejrzeli bardzo ciekawą prezentację na temat lasu, poznali jego budowę i znaczenie dla środowiska. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach plastycznych „Ekosystem lasu” i wykonali pracę plastyczną o lesie w formie książki, a uczniowie klas V wysłuchali wykładu pt. "Parki Krajobrazowe oraz Obszary Chronionego Krajobrazu województwa lubelskiego” – na przykładzie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci wykonały mapę Parków Krajobrazowych województwa lubelskiego.

Wykłady przeprowadzili: Pani Maria Straka, Pani Mariola Szewczyk-Szołtek i Pan Patryk Grabiec – pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lubartowie.

Wyżej wymienione działania odbyły się w czasie trwającego w maju Tygodnia Bibliotek.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Lublinie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

grafiki przedstawiają logotypy organizacji

Autor: Gmina Niemce
Powrót