Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb
Opublikowane dn. 22-05-2023

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE LIII SESJI RADY GMINY NIEMCE

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.05.2023 r. odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 13.00. Obrady będą odbywać się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Różana 10 w Niemcach.

Porządek obrad na LIII Sesję Rady Gminy Niemce:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Niemce.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Niemcach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Boduszynie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach konkursu FELU.02.01-IŻ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,3,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
  9. Informacje:

- Przewodniczącego Rady Gminy.

-  Wójta Gminy Niemce

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Niemce
Marek Podstawka
Autor: Gmina Niemce
Powrót